Vidaus tvarkos taisyklės

Šios taisyklės yra privalomos visiems svečiams. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 1. Registratūra dirba kasdien nuo 8:30 iki 20:30 val. Svečių įsiregistravimas nuo 15:00 val. iki 20:00 val., išsiregistravimas nuo 8:30 iki 12:00 val.
 2. Pusryčių laikas poilsio namų kavinėje ,,Jūros 30” nuo 8:30 val. iki 11:00 val.
 3. Registracijos metu svečias administratoriui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kambariuose gali nakvoti tik poilsio namų registratūroje prisiregistravę asmenys. Už papildomus asmenis imamas papildomas 15 mokestis už naktį.
 4. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną įsiregistravimo metu (gali būti taikomos išimtys).
 5. Poilsio namų ramybės valandos nuo 22:00 val. iki 7:00 val. Prašome gerbti kitų svečių poilsį ir poilsio namuose netriukšmauti. Jei Jums kas nors trukdo ilsėtis, informuokite registratūrą.
 6. Svečiai, negyvenantys poilsio namuose, gali lankytis iki 22:00 val.
 7. Poilsio namai neatsako už svečių paliktus vertingus daiktus, dokumentus kambaryje.
 8. Poilsio namų personalas netvarko poilsiautojų asmeninių daiktų.
 9. Kambariai yra tvarkomi po dviejų viešnagės dienų. Patalynė ir rankšluosčiai yra keičiami po penkių viešnagės dienų.
 10. Už sugadintą poilsio namų inventorių, padarytą žalą poilsio namams ar patalpoms (įvertina poilsio namų administracija) atsako svečias. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai, grupės vadovai. Dėkojame, kad saugojate poilsio namų inventorių.
 11. Prašome nedžiauti rankšluosčių, rūbų ir kt. balkonuose ar ant balkonų turėklų. Dėkojame už supratingumą.
 12. Poilsio namų patalpose ir kambariuose rūkyti draudžiama. Maloniai prašome rūkyti tik tam skirtose vietose. Nesilaikant šio reikalavimo, bus taikoma bauda – 50€.
 13. Išeinant iš poilsio namų, prašome uždaryti langus, balkono duris bei užrakinti kambario duris.
 14. Nepilnamečiai asmenys poilsio namų paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis, kurie prisiima visišką atsakomybę už nepilnamečių asmenų saugumą, tinkamą elgesį bei šių taisyklių laikymąsi.
 15. Prašome elektros prietaisus naudoti pagal paskirtį. Išeidami iš kambario išjunkite elektros prietaisus iš elektros lizdų bei nedenkite toršerų, lempų, šildytuvų medžiagomis.
 16. Maloniai prašome Jūsų pačių patogumui, pastebėjus technikos ar įrangos gedimus, pranešti poilsio namų registratūrai ir trūkumai bus pašalinti, kaip įmanoma skubiau.
 17. Išvykstant raktą prašome grąžinti registratūros darbuotojui. Pametus raktą, turėsite sumokėti rakto pagaminimo mokestį – 20.
 18. Poilsio namuose palikti daiktai saugomi 3 mėnesius po svečio išvykimo. Praėjus šiam terminui, daiktai yra likviduojami.
 19. Draudžiama kambaryje gaminti valgį, naudojant elektrinę plytelę.
 20. Antklodės, rankšluosčiai, patalynė ir kitas poilsio namų inventorius negali būti išnešami iš poilsio namų į paplūdimį ar naudojami kitoms lauko pramogoms.
 21. Kambariuose negalima užsiimti veikla, kuri prieštarauja LR įstatymams. Poilsio namų personalui kilus įtarimų, administracija turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas.
 22. Atsitikus nelaimei, skambinkite telefonu 112 arba kreipkitės į poilsio namų registratūrą.
 23. Poilsio namai pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į saugomas patalpas, kai svečias iki 12:00 val. neatlaisvina kambario ir poilsio namų administracija neturi galimybės su juo susisiekti.
 24. Registratūros darbuotojas turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia poilsio namų vidaus tvarkos taisykles, taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.